Pengembangan Kawasan Ternak Kambing

Pencapaian target indikator ini adalah tersalurnya ternak kambing dengan Jenis kambing Jawarandu dan Bahan Kandang untuk kelompok tani ternak di :
Kel. Bumi Subur Jor Lumbung Bapereng Nag. Rao-Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar sebanyak 55 ekor 
Kel. Serumpun Nag. Garabak data Kec. Tigo Lurah Kab. Solok 55 ekor